Darmowe zwroty.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 69 €

Polityka zwrotów

Przeczytaj wszystkie przepisy dotyczące prawa zwrotu produktu.
 
Kogo to dotyczy
Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje każdego kupującego. Pierwszym ograniczeniem jest jego zastosowanie tylko do konsumentów. Pomimo dawnych prób szerokiej interpretacji tego terminu, obecnie ustalono, że za pomocą tego terminu można zidentyfikować tylko osobę fizyczną, która działa poza jej działalnością zawodową. Kodeks cywilny określa to bowiem w ten sposób:„Konsumentem jest osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 1469 bis). Zasadniczo firmy i specjaliści posiadający numer VAT nie mogą dochodzić prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupów dokonanych w tym charakterze.
 
Kiedy ma to zastosowanie
Ponadto należy odnotować dalsze ograniczenie dotyczące możliwości sprzedaży związanych z jego zastosowaniem. W rzeczywistości taka możliwość jest przewidziana tylko w przypadku zakupów dokonywanych na odległość (w tym w przypadku handlu elektronicznego) i poza lokalem przedsiębiorstwa. W takich przypadkach ustawodawca postanowił zidentyfikować uwarunkowania słabości konsumenta w momencie zawierania zakupu, w związku z czym postanowił to zagwarantować, przyznając mu to prawo. Dlatego wskazane jest, aby dokładnie ocenić ostateczny moment zakupu. W rzeczywistości zakup online może być również ograniczony do zamówienia, a rzeczywisty zakup odesłany z powrotem do fizycznego punktu sprzedaży, gdzie towary mogą być natychmiast odebrane. W takich przypadkach zakup następuje w sklepie, a tym samym możliwość dochodzenia prawa odstąpienia od umowy zostaje pominięta.
 
Wyłączenia
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) o świadczenie usług, których wykonywanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem siedmiodniowego terminu.
b) na dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena jest związana z wahaniami stawek na rynku finansowym, nad którymi dostawca nie jest w stanie kontrolować.
c) na dostawę towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych lub których ze względu na swój charakter nie można zwrócić lub które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygaśnie.
d) o dostarczanie produktów audiowizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, otwartego przez konsumenta.
e) o dostawę gazet, periodyków i czasopism.
f) w przypadku usług w zakresie zakładów i loterii.
Oczywiste jest, że w prognozie wskazanej w punkcie c) można ukryć pułapki. Towary szyte na miarę to towary faktycznie wykonane ad personam:oczywiście wybór koloru towaru na przykład nie jest taki, ani towar, który wynika z połączenia kilku standardowych części. Spersonalizowane towary to na przykład medale lub bransoletki z wygrawerowanym imieniem lub datą urodzenia, ale nie te z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem. Wreszcie towary, których nie można zwrócić lub które mogą ulec zepsuciu, to głównie środki spożywcze.
Oczywiście różne umowy między sprzedającym a kupującym obowiązują również w odniesieniu do kategorii wymienionych od a) do f), jeżeli mają na celu lepszą ochronę kupującego.
 
Faktyczna wypłata
Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w każdym przypadku umowy zawartej na odległość, bez ponoszenia kary i obowiązku podawania przyczyny. W przypadku zakupu towaru prawo to jest realizowane w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania listu poleconego lub nawet faksem lub telegramem (pod warunkiem, że zostanie to potwierdzone listem poleconym w ciągu 48 godzin). Przy obliczaniu dni uważa się, że został on wykonany w momencie wysłania listu poleconego. Ten dziesięciodniowy termin staje się trzymiesięczny, jeżeli dostawca nie wypełni obowiązków informacyjnych przewidzianych dekretem z mocą ustawy 185/99.
W przypadku świadczenia usług z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku, gdy dostawa rozpoczęła się przed upływem dziesięciu dni. Oczywiście dozwolone są różne umowy (korzystniejsze dla konsumenta) i równie oczywiste jest, że konsument musiał wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usługi.
 
Koszty
Kupującemu, który skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, przysługuje prawo do zwrotu całej kwoty zakupu. Wszelkie koszty wysyłki również podlegają zwrotowi, jeśli są wliczone w cenę, natomiast jeśli zostały naliczone osobno i przy odpowiednim wskazaniu, nie będą musiały być zwracane. Jednak sprzedawca nie może obciążyć kupującego żadnymi dodatkowymi opłatami (nawet kosztami bankowymi za jakąkolwiek płatność). Kupujący ponosi wyłącznie koszty wysyłki zwrotu towaru. Sprzedawca ma 30 dni na zwrot pieniędzy kupującemu.
 
Wypłata została już dostarczona
W przypadku gdy towar został już dostarczony Konsument ma obowiązek zwrócić go lub udostępnić Dostawcy (lub wskazanej przez niego osobie) w sposób iw terminie przewidzianym w umowie. Te metody lub terminy nie mogą jednak pociągać za sobą żadnych kar dla konsumenta. W związku z tym termin nie może być krótszy niż dziesięć dni, a jedynym obowiązkowym warunkiem jest zasadnicza integralność towaru (tj. Był on zachowany i ewentualnie używany z normalną starannością). Zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy nie może być ograniczone klauzulami umownymi nałożonymi przez sprzedawcę. Zabrania się więc przykładowo narzucania warunków takich jak identyfikacja składnika aktywów, jego zwrot w oryginalnym opakowaniu lub bez otwierania opakowania, sporządzenie określonej formy czy opłacenie kosztów administracyjnych związanych z obsługą akt.
 
Niezamówione dostawy
Wspomniany dekret dotyczy również tzw. Agresywnej sprzedaży, chroniącej konsumenta. Art. 9 wyraźnie mówi:„konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności w przypadku niezamówionych dostaw. W każdym razie brak odpowiedzi nie oznacza zgody ”. Wynika z tego, że w przypadku aktywacji niezamówionych usług internetowych konsument nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej kwoty usługodawcy. Wysyłka towarów lub aktywacja bezpłatnych usług, takich jak próbki produktów lub prezentów, jest możliwa, ale pod żadnym pozorem nie można żądać zapłaty za tę operację, nawet w odroczonym terminie, lub na konsumenta nałożono ograniczenia. Jego milczenie przy żądaniu zapłaty jest zupełnie nieistotne. Tę samą praktykę należy uznać za ważną w przypadku dostawy innej niż uzgodniona lub dostawy wadliwej.
 
Obowiązek tego prawa
Sprzedawcy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania tych przepisów i wspominania o nich w każdej transakcji sprzedaży. W rzeczywistości prawo do odstąpienia od umowy jest niezbywalne, a każda umowa wbrew opisanym postanowieniom jest nieważna. Kary dla osób, które nie dopełniają tych obowiązków, mogą sięgać nawet 10 000 euro (bez uszczerbku dla możliwości dalszego dochodzenia roszczeń karnych w przypadku wystąpienia skrajnych sytuacji). W przypadku wszelkich sporów jurysdykcja miejscowa należy do sądu cywilnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania konsumenta, jeśli znajduje się na terytorium państwa.
niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych elementów. Tylko dostępne[max].
Wózek sklepowy

Twój koszyk jest pusty

Wróć do sklepu

Dodaj uwagi do zamówienia Edytuj uwagi do zamówienia
Dodaj kupon

Dodaj kupon

Kod kuponu będzie działał na stronie płatności